HABERDAR
OL

Bilet Satın Al

TARİH FELSEFESİ

Anadolu Aydınlanma Vakfı

Konferans

  • 02 Nisan 2018 - 30 Nisan 2018
  • KONFERANS SALONU
  • Saat: 19:00

Etkinlik Hakkında

TARİH FELSEFESİ
Anadolu Aydınlanma Vakfı
02,09,16,30  Nisan 19.00
Konferans Salonu
Konuşmacılar: Metin Bobaroğlu, İzzet Erş
İnsan hem tarihi yapandır, hem de tarihin çocuğudur. Tarih, üretme, biriktirme, aktarma ve geliştirmenin sahnesi olarak dünyadır. Dünyayı doğal yeryüzünden ayıran insan etkinliğidir. Doğal çevre, özdeksel olarak dünyadan önce var olmasına karşın onun var olmasının anlamı dünya içinde içkindir. Böylece her şey anlamını dünyada ve dünya tarihinde bulur. İnsan eylemi tarihin özeğidir ve tarih insan ödev, hak ve özgürlüklerinin gerçekleştiği bir sahnedir.
Ücretsiz